Usein kysytyt kysymykset - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

UKK

Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä.

Koulutusrahasto myöntää tietyin edellytyksin ammattitutkintostipendejä tutkinnon suorittaneille Ammattitutkintostipendin suuruus on 395 euroa. Stipendin suuruus on  456 euroa, jos tutkinto on hakijan ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto

Stipendiä pitää hakea 6 kk kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Tarkemmin voit lukea stipendistä täältä: http://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan.

Opiskelijat opiskelevat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jolloin koulutuksen kesto ja opiskeltavat sisällöt voivat vaihdella yksilöllisesti. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Tutkinto suoritetaan näyttönä, jolloin opiskelija näyttää käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Ammattitaito tai osaaminen on voitu hankkia myös muutoin kuin tutkintokoulutuksessa.

Lue lisää tutkinnon suorittamisesta >

Omaehtoinen koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa perus- (perustutkinto) tai lisäkoulutusta (ammatti- tai erikoisammattitutkinto). Koulutukset kuuluvat valtionosuusjärjestelmän piiriin, ja niistä puhutaan usein nimellä vos-koulutus.

Edupoli valitsee opiskelijat koulutukseen hakemusten, haastattelujen ja mahdollisten soveltuvuuskokeiden perusteella.

Päätoimisesti omaehtoisessa koulutuksessa opiskeleva voi saada Kelan maksamaa opintotukea tai muuta tukea opintojen rahoittamiseksi. Joissakin tapauksissa opiskelu työvoimaetuudella omaehtoisessa koulutuksessa on myös mahdollista.

Oppisopimuskoulutus on joustava ja käytännönläheinen koulutusmuoto, jossa 80 % oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Sen lisäksi oppisopimuskoulutukseen sisältyy tietopuolisia eli teoriaopintoja oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuminen edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa.

Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työnantajalle että työntekijälle.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta > 

Koulutussopimus on kirjallinen määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Se ei perustu työsuhteeseen; opiskelijalle ei makseta palkkaa eikä työnantajalle koulutuskorvausta. Koulutussopimus tehdään tutkinnon osa tai pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä ja annetaan tiedoksi opiskelijalle. 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy ja monipuolistuu ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta voi järjestää työpaikalla koulutus- tai oppisopimukseen perustuvana koulutuksena.

Opiskelija voi hankkia osaamista kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen. Niitä voi myös yhdistellä joustavasti koulutuksen aikana.

Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että työpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja riittävän pätevää henkilöstöä, josta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Työpaikalla oppiminen on mahdollista myös ilman koulutus- tai oppisopimusta. Henkilökohtaistamisen yhteydessä voidaan sopia muusta työpaikalla käytännön töitä tehden tapahtuvasta oppimisesta. Erillistä sopimusta koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä ei tällöin tarvita. Koulutuksen järjestäjä ei vastaa tällaisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta, sisällöstä, johdosta tai valvonnasta. Jos osaamista ei kerry työpaikalla tavoitteiden mukaisesti, opiskelijalla on mahdollisuus hankkia puuttuva osaaminen muissa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. 

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Sen tarkoituksena on parantaa henkilön työllistymismahdollisuuksia.

Koulutuksen ajalta opiskelijalle maksetaan työttömyysetuutta ja mahdollisia kulukorvauksia.

Koulutuksiin haetaan netissä www.te-palvelut.fi tai TE-toimistosta saatavalla hakulomakkeella. TE-toimisto valitsee opiskelijat koulutukseen.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta: www.te-palvelut.fi

SORA-lainsäädäntö on lyhenne sanoista soveltumattomuuden ratkaisuja. Lainsäädännön tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus puuttua soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Säädöksillä edistetään potilas- ja asiakasturvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Säädöksissä turvataan myös opiskelijan oikeusturva.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

Kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden laissa määrättyjen perusteiden mukaisesti asetuksessa mainituilla aloilla.

Opiskelija, jolta on peruutettu opiskeluoikeus, voi hakea koulutuksen järjestäjältä opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskelijan tulee toimittaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat lausunnot.

Huumausainetestaus

Huumausainetestaus koskee kaikkia koulutuskuntayhtymässä opiskelevia opiskelijoita kaikissa tutkinnoissa.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut peruskoulun, tai vastaavan koulutuksen, tai jolla on edellytykset suoriutua koulutuksesta. Kesto on noin lukuvuoden (60 osaamispistettä). Koulutus on opiskelijalle maksutonta valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluvaa koulutusta.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Jos et löytänyt vastausta sinua askarruttavaan asiaan, lähetä kysymyksesi meille klikkaamalla alla olevaa painiketta.

OTA YHTEYTTÄ