Usein kysytyt kysymykset - Edupoli
suomi

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

UKK

Näyttötutkinnon suorittajalla on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä.

Koulutusrahasto myöntää tietyin edellytyksin ammattitutkintostipendejä kaikille näyttötutkinnon suorittajille. Ammattitutkintostipendin suuruus on 1.8.2016 tai jälkeen suoritetusta näyttötutkinnosta 395 euroa. Stipendin suuruus on 1.8.2016 tai jälkeen suoritetusta näyttötutkinnosta 456 euroa, jos tutkinto on hakijan ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto

Stipendiä pitää hakea 6 kk kuluessa tutkinnon suorittamisesta ja tarkemmin voit lukea stipendistä täältä: http://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/

Aikuisopiskelijan tutkinnon suorittaminen ja opinnot henkilökohtaistetaan eli opiskelijan aiemmat tutkinnot, työkokemus ja työtehtävät vaikuttavat tutkinnon osien valintaan, työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun, ja suoritettavien opintojen sisältöihin.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona. 

Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen. Jos olet kiinnostunut suorittamaan näyttötutkinnon ilman valmistavaa koulutusta, ota yhteyttä.

Lue lisää näyttötutkinnoista >

Omaehtoinen koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa perus- (perustutkinto) tai lisäkoulutusta (ammatti- tai erikoisammattitutkinto). Koulutukset kuuluvat valtionosuusjärjestelmän piiriin, ja niistä puhutaan usein nimellä vos-koulutus.

Edupoli valitsee opiskelijat koulutukseen hakemusten, haastattelujen ja mahdollisten soveltuvuuskokeiden perusteella.

Päätoimisesti omaehtoisessa koulutuksessa opiskeleva voi saada Kelan maksamaa opintotukea tai muuta tukea opintojen rahoittamiseksi. Joissakin tapauksissa opiskelu työvoimaetuudella omaehtoisessa koulutuksessa on myös mahdollista.

Oppisopimuskoulutus on joustava ja käytännönläheinen koulutusmuoto, jossa 80 % oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Sen lisäksi oppisopimuskoulutukseen sisältyy tietopuolisia eli teoriaopintoja oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuminen edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa.

Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työnantajalle että työntekijälle.

Lisätietoja: www.opso.fi/oppisopimuskoulutus

SORA-lainsäädäntö on lyhenne sanoista soveltumattomuuden ratkaisuja. Lainsäädännön tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus puuttua soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Säädöksillä edistetään potilas- ja asiakasturvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Säädöksissä turvataan myös opiskelijan oikeusturva.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

Kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden laissa määrättyjen perusteiden mukaisesti asetuksessa mainituilla aloilla.

Opiskelija, jolta on peruutettu opiskeluoikeus, voi hakea koulutuksen järjestäjältä opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskelijan tulee toimittaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat lausunnot.

Huumausainetestaus

Huumausainetestaus koskee kaikkia koulutuskuntayhtymässä opiskelevia opiskelijoita kaikissa tutkinnoissa.

Tutkintomaksu on 58 €.

Oppilaitos tilittää kerätyt tutkintomaksut Opetushallitukselle. Tutkintomaksua ei palauteta, vaikka koulutus keskeytyisi. 

Edupoli lähettää tutkintomaksusta laskun tutkinnon suorittajalle tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Laskuun merkitsemme viitteenä tiedot, joita opiskelijan työnantaja mahdollisesti tarvitsee kirjanpitoa varten.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Sen tarkoituksena on parantaa henkilön työllistymismahdollisuuksia.

Koulutuksen ajalta opiskelijalle maksetaan työttömyysetuutta ja mahdollisia kulukorvauksia.

Koulutuksiin haetaan netissä www.te-palvelut.fi tai TE-toimistosta saatavalla hakulomakkeella. TE-toimisto valitsee opiskelijat koulutukseen.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta: www.te-palvelut.fi

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut peruskoulun, tai vastaavan koulutuksen, tai jolla on edellytykset suoriutua koulutuksesta. Kesto on noin lukuvuoden (60 osaamispistettä). Koulutus on opiskelijalle maksutonta valtionosuujärjestelmän piiriin kuuluvaa koulutusta.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Jos et löytänyt vastausta sinua askarruttavaan asiaan, lähetä kysymyksesi meille klikkaamalla alla olevaa painiketta.

OTA YHTEYTTÄ