McDonalds - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Koulutuskokonaisuus McDonald’s Finland Oy:n tarpeisiin

Suomen parhaat työpaikat -listalla kärkisijoille jo useana vuonna sijoittunut McDonald’s kehittää systemaattisesti henkilöstönsä osaamista. Syksyllä 2015 Edupoli ja McDonald´s laativat koulutussuunnitelman henkilöstön urapolun kehittämiseksi. 

-McDonald´silla on oma koulutusjärjestelmä, jota haluttiin kehittää siten, että osaamisesta saa myös virallisen tutkintotodistuksen, McDonald’sin ja Edupolin yhteistyöstä vastaava Anne Baikov kertoo.  

McDonald´sin koulutusjärjestelmää tukemaan valittiin neljä tutkintoa: hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, lähiesimiestyön ammattitutkinto, majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto ja johtamisen erikoisammattitutkinto. Tutkinnot asemoitiin yrityksen koulutusjärjestelmään eri toimenkuviin ja työtehtäviin sopiviksi kokonaisuuksiksi. Jotta työntekijä pystyi hakemaan tutkintoon johtaviin koulutuksiin, piti hänellä olla suoritettuna tietyt koulutusjärjestelmän kurssit.

-Tutkintoon johtavien koulutuksien tavoitteena oli motivoida henkilöstöä kouluttautumaan sekä kehittämään omaa osaamistaan, sitoutumaan yritykseen ja yrityksen toimintojen kehittämiseen. Lisäksi haluamme tarjota henkilöstölle mahdollisuuden saada virallinen todistus osaamisestaan, Baikov jatkaa.

Koulutukset järjestettiin Edupolin Helsingin toimipisteessä oppisopimuskoulutuksina. Yhteistyökumppaneina olivat Itä- Uudenmaan oppisopimuskeskus ja Keudan oppisopimuskeskus.

Koulutus mahdollisti urakehityksen

Nyt keväällä 2017 suurin osa koulutuksiin lähteneistä on valmistunut ja edennyt omilla urapoluillaan.

Jere Varila suoritti majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon yhtenä McDonald´sin vuoropäälliköistä.  -Olen ollut yrityksen palveluksessa vuodessa 2001 ja toiminut erilaissa tehtävissä kolmessa eri McDonald´s ravintolassa. Kesäkuussa aloitan uudessa työssä apulaisravintolapäällikkönä.

Varilalle oli kertynyt paljon erilaista osaamista työn ja McDonald´sin koulutusjärjestelmän kautta jo ennen koulutuksen alkua.

-Tässä opiskelussa oli hienoa, että osaamiseni huomioitiin ja teoriaopinnoissa huomioitiin myös yrityksen antama koulutus. Tutkinnon suorittamisen kautta sain syvennettyä omaa osaamistani ja sain todistuksen, jolla voin hakea jatko-opintoihin.