Edupoli organisaationa - Edupoli
suomi

Edupoli organisaationa

Elinkeinoelämän palvelusta alkanut toiminta on saavuttanut huikean mittaluokan, ja Edupoli on nykyään yksi Suomen suurimmista aikuiskouluttajista. Itä-Uudenmaan ammatillinen kurssikeskus -nimellä toimintansa aloittanut oppilaitos perustettiin 1974 varmistamaan osaavan työvoiman saanti Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle. Koulutustoimintaa laajennettiin kuitenkin pian muun muassa toimistonhoitajien, sosiaalihoitajien ja perhepäivähoitajien koulutuksilla.

Tänä päivänä Edupolilla on Porvoon lisäksi toimipisteet Helsingissä, Keravalla ja Vantaalla. Opiskelijoita on vuosittain noin 11 000. Edupolin koulutustarjonta kattaa parikymmentä koulutusalaa, ja tutkintovalikoimaan kuuluu yli 80 työelämän tutkintoa.

Toiminnan volyymin kasvusta huolimatta on toiminnan tarkoitus pysynyt vuosien varrella lähes muuttumattomana: Koulutamme osaava työvoimaa elinkeinoelämän tarpeisiin.

Edupolin omistus ja hallinto

Edupoli on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omistama kunnallinen liikelaitos. Koulutuskuntayhtymään kuuluu 9 jäsenkuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Kuntayhtymään kuuluvat Edupolin lisäksi nuorten ammatillista koulutusta järjestävä Porvoon ammattiopisto Amisto, oppisopimusmuotoista koulutusta järjestävä Itä-Uudenmaan Oppisopimuskeskus sekä Edupoli Oy, joka järjestää kilpailuneutraliteetin alaisuuteen kuuluvaa koulutusta.

Edupolin toimintaa johtaa yhtymähallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunta toimii kunnallisena lautakuntana. Toiminnassa noudatetaan sitä koskevia lakeja, asetuksia ja kuntayhtymän vahvistamia muita sääntöjä.

Toiminnan periaatteet

Luomme edellytykset asiakkaidemme menestymiselle.

Tavoitteenamme on olla menestyvä osaamisen kehittäjä, jonka liikevaihdosta 50 % muodostuu yhteistyöstä työorganisaatioiden kanssa

Arvomme toimivat osaamispalvelujen tuottamisen perustana ja ohjaavat toimintaamme. 

Asiakasläheisyys merkitsee meille sitä, että toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja toimintamme perustuu asiakkaidemme tarpeisiin. 

Luotettavuus merkitsee meille sitä, että olemme arvostettu, menestyvä ja luotettava yhteistyökumppani. Tuemme toisiamme ja jaamme osaamistamme. Toimintamme kestää avoimen tarkastelun. 

Uudistumiskyky merkitsee toiminnassamme sitä, että olemme ketteriä ja innovatiivisia, uudistamme toimintaamme ja teemme yhdessä innostavan ja osaavan työyhteisön. Sitoudumme itsemme ja työyhteisömme kehittämiseen

Edupolin toimintajärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään hyödyntämällä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen menetelmiä.

Strategisen suunnitteluprosessin avulla varmistamme toiminnan jatkuvan kehittämisen asettamalla Edupolin toiminnalle visiotavoitteet, jotka ovat pohjana toimialojen ja prosessien kehittämissuunnitelmille. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja verkostokumppaneidemme kanssa. Hyödynnämme asiakkailta keräämämme palautteen toiminnan kehittämisessä.

Yhteiskunnallinen vastuu kuuluu Edupolin perustehtävään.

Tunnemme työterveys- ja turvallisuusasioihin liittyvät riskit toiminnassamme ja työskentelemme systemaattisesti riskien hallitsemiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi. Edupoli työnantajana edistää henkilöstön työhyvinvointia ja antaa mahdollisuuksia ja resursseja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Ympäristövastuullisuus velvoittaa meitä toimimaan itse esimerkillisesti sekä yksilöinä että organisaationa. Tunnistamme toimintamme ympäristönäkökohdat ja teemme toimintasuunnitelmat ja asetamme tavoitteet niiden perusteella. Lisäämme opiskelijoiden, sidosryhmien ja henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista ja toimimme ympäristötietoisuuden parantamiseksi. Arkityössä otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset.

Edupolin johto on sitoutunut kehittämään jatkuvasti oppilaitoksen toimintaa sen toiminta-ajatuksen mukaisesti sekä varmistamaan tarvittavat resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi.

Laatusertifioitu organisaatio

Haluamme varmistaa, että saat urakehitystäsi varten parhaan mahdollisen osaamisen. Siksi kehitämme ja arvioimme jatkuvasti Edupolin johtamista, toimintaa ja toimintajärjestelmiä strategisen suunnitteluprosessin sekä Inspectan tekemien toimintajärjestelmän auditointien avulla.  Työskentelymme toimintamme kehittämisen eteen näkyy sinulle toimintamme laadussa.

Edupolin toimintajärjestelmä sertifioitiin vuonna 1996 ensimmäisenä aikuiskoulutuskeskuksena ISO 9001 laadunhallintajärjestelmästandardin mukaisesti. Sen lisäksi Edupolilla on ollut vuodesta 2001 lähtien ISO 14001 ympäristöjärjestelmäsertifikaatti.

Haluamme johtaa onnistumista, jossa työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat keskeiset tekijät. Vuoden 2012 lopulla Edupoli sai OHSAS 18001 sertifikaatin, jonka avulla varmistamme, että työterveys ja turvallisuus ovat aina osana arkipäivän johtamista ja toimintaa.

Ajankohtaista

Lähihoitajaopiskelijat kuvapuheluja testaamassa

Kokeilun tuloksia hyödynnetään digitaalisten palvelujen kehittämisessä kotona asuville vanhuksille.

Menestystarinat Edupolista

Asiakastarinoita - innostavia esimerkkejä onnistumisista niin opiskelijoilta kuin yrityksiltä.

Edupolissa tapahtuu

Viimeisimmät kuulumiset Edupolista. Uutisia, tapahtumia ja blogikirjoituksia.