Edupoli organisaationa - Edupoli
suomi

Edupoli organisaationa

Elinkeinoelämän palvelusta alkanut toiminta on saavuttanut huikean mittaluokan, ja Edupoli on nykyään yksi Suomen suurimmista aikuiskouluttajista. Itä-Uudenmaan ammatillinen kurssikeskus -nimellä toimintansa aloittanut oppilaitos perustettiin 1974 varmistamaan osaavan työvoiman saanti Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle. Koulutustoimintaa laajennettiin kuitenkin pian muun muassa toimistonhoitajien, sosiaalihoitajien ja perhepäivähoitajien koulutuksilla.

Tänä päivänä Edupolilla on Porvoon lisäksi toimipisteet Helsingissä, Keravalla ja Vantaalla. Opiskelijoita on vuosittain noin 11 000. Edupolin koulutustarjonta kattaa parikymmentä koulutusalaa, ja tutkintovalikoimaan kuuluu yli 80 työelämän tutkintoa.

Toiminnan volyymin kasvusta huolimatta on toiminnan tarkoitus pysynyt vuosien varrella lähes muuttumattomana: Koulutamme osaava työvoimaa elinkeinoelämän tarpeisiin.

Edupolin omistus ja hallinto

Edupoli on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omistama kunnallinen liikelaitos. Koulutuskuntayhtymään kuuluu 9 jäsenkuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Kuntayhtymään kuuluvat Edupolin lisäksi nuorten ammatillista koulutusta järjestävä Porvoon ammattiopisto Amisto, oppisopimusmuotoista koulutusta järjestävä Itä-Uudenmaan Oppisopimuskeskus sekä Edupoli Oy, joka järjestää kilpailuneutraliteetin alaisuuteen kuuluvaa koulutusta.

Edupolin toimintaa johtaa yhtymähallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunta toimii kunnallisena lautakuntana. Toiminnassa noudatetaan sitä koskevia lakeja, asetuksia ja kuntayhtymän vahvistamia muita sääntöjä.

Toiminnan periaatteet

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme ohjaavina tekijöinä.

Toiminta-ajatuksemme on luoda kilpailukykyistä osaamista asiakkaillemme.

Arvomme asiakaskeskeisyys ja kumppanuus tarkoittaa sitä, että toimintamme tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Vuorovaikutus ja dialogi ovat tärkeitä työvälineitä. Arvostamme ja välitämme asiakkaistamme ja tunnistamme asiakkaidemme tarpeet.

Uudistumiskyky muodostuu hyvästä vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, oppimismyönteisyydestä, johtajuudesta, strategisesta kyvykkyydestä ja ajan hermolla pysymisestä. Innovatiivisinä pysymme huolehtimalla kuntayhtymän ja sen eri yksiköiden uudistumiskyvystä.

Luotettavuus ja osaaminen ovat toimintamme perusta. Toiminnan kehittämiseksi keräämme tietoa henkilöstön osaamisesta ja ennakoimme tulevaisuuden osaamistarpeita. Luottamus on tärkeää sekä sisäisessä toiminnassa että työskentelyssä asiakkaiden kanssa.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toimintajärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään hyödyntämällä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen menetelmiä.

Strategisen suunnitteluprosessin avulla varmistamme toiminnan jatkuvan kehittämisen asettamalla koulutuskuntayhtymän toiminnalle tavoitteet, jotka ovat pohjana eri yksiköiden ja prosessien kehittämissuunnitelmille. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja verkostokumppaneidemme kanssa. Hyödynnämme asiakkailta keräämämme palautteen toiminnan kehittämisessä.

Yhteiskunnallinen vastuu kuuluu Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perustehtävään.

Tunnemme työterveys- ja turvallisuusasioihin liittyvät riskit toiminnassamme ja työskentelemme systemaattisesti riskien hallitsemiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi. Koulutuskuntayhtymä työnantajana edistää henkilöstön työhyvinvointia ja antaa mahdollisuuksia ja resursseja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Ympäristövastuullisuus velvoittaa meitä toimimaan esimerkillisesti sekä yksilöinä että organisaationa. Tunnistamme toimintamme ympäristönäkökohdat ja teemme toimintasuunnitelmat ja asetamme tavoitteet niiden perusteella. Lisäämme opiskelijoiden, sidosryhmien ja henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista ja toimimme ympäristötietoisuuden parantamiseksi. Arkityössä otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johto on sitoutunut kehittämään jatkuvasti oppilaitosten toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti sekä varmistamaan tarvittavat resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ajankohtaista

Yhdessä 1.1.2018 lähtien

Nuorten ja aikuisten koulutus sekä oppisopimuskoulutus yhdistyvät Edupoli-nimen alle 1.1.2018. Yhdessä pystymme tarjoamaan entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Menestystarinat Edupolista

Asiakastarinoita - innostavia esimerkkejä onnistumisista niin opiskelijoilta kuin yrityksiltä.

Edupolissa tapahtuu

Viimeisimmät kuulumiset Edupolista. Uutisia, tapahtumia ja blogikirjoituksia.