Oppimisen ja osaamisen arviointi - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata, motivoida ja kannustaa opiskelijaa sekä tukea opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja kasvua. Lisäksi arviointi kertoo osaamisesta opiskelijalle itselleen, opettajille ja työnantajille sekä jatko-opintoihin pääsyä varten.

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta. Tutkintokohtaiset arviointisuunnitelmat löytyvät Office 365:stä. Arviointisuunnitelmien lukemiseen tarvitset koulun käyttäjätunnukset (henkilökunta- tai opiskelijatunnukset).

Oppimisen arviointi

Oppisen arvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän jo osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä.

Ammattiosaamisen näytöt arvioivat opiskelijan osaamista

Ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito eli osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. Näytöt ovat käytännön työtilanteita, joiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Osaamisen arviointia voidaan täydentää esimerkiksi kokeilla, portfoliolla ja tehtävillä. 

Arviointiasteikko

Sekä opintosuoritukset että osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Kaikista tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistä pitää saada hyväksytty arvosana (vähintään tyydyttävä, T1). Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia ammattiosaamisen näyttöjä tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus uusintaan tai arvosanan korottamiseen.