Opintojen rakenne - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Ammatillisen perustutkinnon tavoitteet ja rakenne

Ammatillisen perustutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmiuksia yrittäjyystoimintaan. Opinnot tukevat opiskelijan elinikäistä oppimista ja kasvua yhteiskunnan jäseneksi sekä antaa tarpeellista osaamista jatko-opintoihin, harrastuksiin ja omaa yksilölliseen kehitykseen.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opiskeluaikaan vaikuttavat opiskelijan omat valinnat ja aikaisemmin hankittu osaaminen, mutta yleensä opiskelijat suorittavat tutkinnon noin kolmessa vuodessa.

Ammatillinen perustutkinto (180 osp) jakautuu tutkinnonosiin seuraavasti:

  • Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Ammatilliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat muodostavat suurimman osan tutkinnon laajuudesta. Opintojen sisältö vaihtelee opiskeltavien alojen mukaan. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämässä tarvittavaa alakohtaista osaamista ja ymmärtää työelämän toiminta- ja tehtäväkokonaisuuksia.

Työssäoppiminen

Ammatillisiin opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelija omaksuu työssäoppimisjaksolla oman alansa osaamista työskentelemällä oppilaitoksen ulkopuolisissa yrityksissä. Työssäoppimista ohjaavat työpaikalla paikan päällä työpaikkaohjaaja ja koulussa ryhmänohjaaja.

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammattitaidon kehittymistä ja kehittävät yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa osaamista. Yhteiset tutkinnon osat ovat kaikissa tutkinnoissa samat. Yhteiset tutkinnon osat ovat seuraavat:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp
  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp
  • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavat opinnot voivat olla oman tai toisen koulutusalan opintoja. Opinnot voivat myös olla ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osia, lukio-opintoja tai ylioppilastutkintoon tai jatko-koulutukseen valmentavia opintoja. Vapaasti valittavia opintoja voi kertyä myös työkokemuksesta tai ohjatusta, tiiviistä harrastustoiminnasta.