Oma opintopolku - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Oma opintopolku

Edupolissa jokainen voi luoda oman opintopolkunsa.

Olemme kaikki erilaisia; meillä on erilaiset tavoitteet ja osaamme eri asioita. Toisia kiinnostaa matkustelu, toisia tekniikka tai laulaminen. Miksi siis opinnot olisivat samat kaikilla?

Edupolissa opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa yksilöllinen opintopolku, johon kuuluu esimerkiksi aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, toiminta opiskelijakunnassa, valitut tutkinnonosat ja työssäoppimispaikat. Myös lukio-opinnot, laajennettu työssäoppiminen, ammattitaitokilpailut tai yrittäjyysopinnot voivat antaa opintopolullesi suunnan. Tutustu opintopolkuvaihtoehtoihin sivun oikeasta laidasta löytyvistä linkeistä.

HOKS - Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma

Oma opintopolku, sen vaiheet ja tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisen suunnitelmaan HOKSiin. Suunnitelma syntyy HOKS-keskusteluissa, joita opiskelija käy ryhmänohjaajansa kanssa. HOKSin tarkoituksena on antaa opinnoille suuntaa ja motivoida opiskelijaa sekä kehittää tämän itsearviointitaitoja.

HOKSin toteutumista seurataan säännöllisesti koko opiskeluiden ajan. Ryhmänohjaajan kanssa tarkistetaan, ovatko opinnot edenneet kuten HOKSissa on suunniteltu. Joskus opintopolkuun saattaa tulla matkan varrella muutoksia. Opiskelija saattaa kiinnostua esimerkiksi kansainvälisyystoiminnasta tai toisesta alasta. Muutokset huomioidaan HOKSissa ja määritellään uudet tavoitteet. Tarvittaessa arvioidaan myös oppimisen esteitä ja suunnitellaan tukitoimia, jotka auttavat näiden esteiden ylittämisessä.