Erityistä tukea opintoihin - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Erityistä tukea opintoihin

Edupolissa järjestetään tukitoimia erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.  Tukitoimet auttavat opiskelijaa selviytymään oppimisen esteistä, jotka voivat aiheutua esimerkiksi oppimisvaikeuksista, vammaisuudesta, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä, tunne-elämästä tai muista syistä.

Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelma (HOJKS) yhdessä opiskelijan, ryhmänohjaajan ja ala-ikäisen opiskelijan huoltajan sekä tarvittaessa muiden opettajien kanssa. HOJKSiin kirjataan erityisen tuen syyt, ajankohdat, sisällöt ja tavoitteet. HOJKSin tavoitteena on varmistaa opiskelijalle tutkintotodistuksen saaminen.