Erityistä tukea opintoihin - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Erityistä tukea opintoihin

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän

  • oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi
  • pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea

Erityinen tuki on

  • opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa
  • suunnitelmallista pedagogista tukea sekä
  • erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä
  • tarvittaessa arvioinnin mukauttamista

Tarvittaessa tehdään erityisen tuen päätös, jota varten kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa

Erityisen tuen sisältö kirjataan Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Tavoitteena on

  • opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon tai osaamisen
  • edistää opiskelijan kokonaisvaltaista kuntoutumista eri toimijoiden kanssa