ICT-asentaja - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

ICT-asentaja

ICT-asentaja huoltaa ja ylläpitää yritysten atk-järjestelmiä. Hän tuntee erilaiset verkot ja atk-järjestelmät sekä hallitsee niiden asentamisen ja ohjelmoinnin. Alan työpaikat ovat elektroniikkateollisuudessa, tietoverkostoja ylläpitävissä tai ICT-alan tuotteita ja palveluita tarjoavissa yrityksissä.

Opintojen aikana opiskelija perehtyy elektroniikan ja tietoliikennetekniikan perusteisiin. Opinnot kehittävät opiskelijan sähköteknistä osaamista ja asennusten hallintaa. Myös opiskelijan yhteistyö- ja viestintätaitoja kehitetään, sillä niitä tarvitaan asiakaspalvelutyössä.

Ala sopii atk-tekniikasta kiinnostuneille, sillä nopeasti kehittyvä tekniikka vaatii alan kehityksen seuraamista ja uuden omaksumista. Työ on itsenäistä, joten oma-aloitteisuutta tarvitaan. Vian paikallistaminen vaatii usein kekseliäisyyttä ja johdonmukaista ajattelua.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon suorittaneiden työllisyys on ollut yleisesti hyvä ja kasvaa tulevaisuudessa.

Hakijalle