Matkailupalvelujen tuottaja - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailupalvelujen tuottaja markkinoi, myy ja toteuttaa ohjelma- ja oheispalveluja, jotka voivat liittyä esimerkiksi kulttuuri-, kaupunki-, hyvinvointi- tai luontomatkailuun. Työpaikkasi voi löytyä ohjelmapalveluyrityksistä, matkailukeskuksista, hotelleista, kylpylöistä, luontomatkailuyrityksistä tai matkanjärjestäjien palveluksesta. Työpaikkasi voi olla myös ulkomailla esimerkiksi oppaana tai voit työllistää itsesi yrittäjänä.

Asiakaspalvelutyö edellyttää sosiaalista ja reipasta luonnetta sekä hyviä viestintätaitoja. Kansainvälinen työ edellyttää myös kielitaitoa. Työ vaatii paineensietokykyä, tilanneherkkyyttä, joustavuutta ja luovuutta. Työssä hyödynnetään tietotekniikkaa ja opintoihin kuuluu myös tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä

Matkailuala on kasvuala, jolla on ammattitaitoiselle työvoimalle kysyntää. Matkailualan työ on sesonkiluonteista ja matkailupalvelujen tuottajien työpaikat ja tehtävät voivat vaihdella sesonkien mukaan. 

Hakijalle