Matka-asiantuntija - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Matka-asiantuntija

Matka-asiantuntija esittelee, myy ja varaa asiakkaille erilaisia matkapalveluja sekä neuvoo ja opastaa asiakkaita matkailupalvelujen käytössä. Matka-asiantuntijan työpaikkoja ovat incoming-toimistot, matkanjärjestäjät, kohdejärjestelyjä tekevät toimistot (DMC), liikenneyhtiöt, alueelliset matkatoimistot sekä ohjelmapalveluyritykset.

Opintojen aikana opitaan muun muassa varausjärjestelmien hallintaa, kotimaan ja ulkomaiden matkailun tuoteosaamista sekä kielten ja kulttuurien tuntemusta sekä tapahtumien järjestämistä.

Alalla tarvitaan ulospäinsuuntautuneita, oma-aloitteisia, joustavia ja stressinsietokykyisiä henkilöitä. Erilaiset kulttuurit ja ihmiset rikastuttavat asiakaspalvelutyötä. Kielitaito on tärkeää, sillä asiakkaat ovat usein ulkomaalaisia tai työpaikkasi voi olla ulkomailla esimerkiksi oppaana. 

Matkailuala on kasvuala, jolla on ammattitaitoiselle työvoimalle kysyntää. Matkailualan työ on usein sesonkiluonteista ja matka-asiantuntijoiden työpaikat ja tehtävät saattavat vaihdella sesonkien mukaan. 

Koulutukseen voi tällä hetkellä hakea jatkuvassa haussa:

Jatkuvassa haussa voivat hakea myös ne, joilla on aikaisemmin suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Jatkuva haku on käynnissä ympäri vuoden ja siinä voi hakea kaikkiin Edupolin koulutusohjelmiin.

Haku tehdään suoraan Edupoliin. Hakulomakkeen löydät täältä. Palauta täytetty hakemus ja kopiot aikaisemmista tutkintodistuksista Edupolin Perämiehentien opintotoimistoon sähköpostitse tai postitse. 

Opintotoimisto
Perämiehentie 6
06100 Porvoo
opintotoimisto@edupoli.fi 
puh. 0400 360 794

Hakijalle