Merkonomi - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Merkonomi

Merkonomi työskentelee hyvin monipuolisissa tehtävissä liiketalouden, hallinnon ja kaupan alalla. Merkonomin tehtävänimikkeenä voi olla esimerkiksi sihteeri, assistentti, asiakaspalvelija, myyjä, palkanlaskija, tai puhelinvaihteenhoitaja. Työpaikka voi löytyä monenlaisista organisaatioista aina yrityksistä yhdistyksiin ja valtion laitoksiin.

Organisaatiot ja asiakkaat odottavat merkonomilta joustavuutta, aloitteellisuutta, erilaisten ongelmien ratkaisutaitoja, luovuutta, monialaista ammattitaitoa ja asiakaslähtöisyyttä sekä tehokkuutta ja täsmällisyyttä.

Opinnoissa omaksutaan liiketaloudellinen ja tuloksellinen ajattelukyky. Opinnoissa otetaan myös huomioon kansainvälistyvä toimintaympäristö sekä tietotekniikan taitojen tärkeys. Myös viestintätaitoja harjoitellaan, sillä alan ammattilaisten odotetaan viestivän sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opintoihin kuuluu myös yrittäjyyskasvatusta.

Kaupan, liike-elämän ja hallinnon tukitehtäviin ja ammatteihin tullaan jatkuvasti tarvitsemaan ammattitaitoisia ja alan tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Erityisen kysyttyä on monialainen osaaminen.

Lue enemmän liiketoiminnan perustutkinnosta >

Hakijalle