Kosmetiikkaneuvoja - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Kosmetiikkaneuvoja

Kosmetiikkaneuvoja ohjaa ja neuvoo asiakkaita ihon ja kauneuden hoidossa sekä myy kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluita. Hänen työhönsä voi sisältyä ohjaus-, neuvonta- ja esittelytehtäviä, asiakaskontaktien luomista ja ylläpitämistä sekä myyntityötä.

Kosmetiikkaneuvoja työskentelee alan asiakas-, myynti-, markkinointi- ja tuote-esittelijän tehtävissä sekä kouluttajana maahantuontiyrityksissä tai tavarataloissa.

Kosmetiikkaneuvojan tutkinnon perusrakenne on sama kuin kosmetologilla. Opinnot eroavat siinä, että kosmetologit perehtyvät syvällisemmin ihonhoitoihin, kun kosmetiikkaneuvojat taas kauneudenhoito- ja tuoteneuvontaan. Myynti- ja markkinointityössä kosmetiikkaneuvoja tarvitsee myös puhe- ja esiintymistaitoja, joten opinnoissa perehdytään myös näihin osa-alueisiin.

Kilpailu kauneudenhoitoalalla on kiristymässä ja yrittäjyystaitojen merkitystä korostetaan opintojen aikana.

Hakijalle