Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi
Vartija

Turvallisuus on tulevaisuuden ala, joka tarvitsee yhä enemmän osaajia. Alan ammattilaiset työskentelevät esim. vartijoina monenlaisissa yrityksissä ja laitoksissa. Sinusta voi tulla hyvä turvallisuusalan ammattilainen, mikäli taustasi on kunnossa ja kykenet huomaavaiseen sekä luottamukselliseen asiakaspalveluun. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen oikeuttaa hakemaan pysyvää vartijaksi hyväksyntää.
Kenelle?

Vartioimisliikkeen vartijoiksi haluavat henkilöt, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet Väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 h) tai  ennen 1.1.2017 voimaan tullutta lakimuutosta hyväksytysti suorittaneet Vartijan työn perusteet (40 h)-koulutuksen.


Koulutuksen sisältö

Turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva lainsäädäntö

Vartijan toiminta ja tilannehallinta

Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta

Palo- ja pelastustoiminta

Vartijan voimankäyttövälineet ja niiden käyttö

Ensiaputilanteet vartijan työssä

Kurssikoe (veloitus hylätyn kokeen uusimisesta 50 €)


Käytännön toteutus

 Lähiopetusta 80 h

Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 12 henkilöä.


Koulutukseen hakeminen

Hakijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva. Suomenkielen taidon tulee olla vähintään tasoa B2.2.

Hakijan tulee esittää oppilaitokselle koulutuksen ensimmäisenä päivänä kopio Väliaikaisen vartijan koulutus - koulutuksen tai Vartijan työn perusteet-koulutuksen todistuksesta.

Koulutuksen tiedot

19.02.2018 - 02.03.2018

Viimeinen hakupäivä 11.02.2018

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

Opiskelijamaksu: 590.00 EUR

   Print

Hae koulutukseen