Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Datanomi, oppisopimuskoulutus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijoiden ICT-alalla tarvittavaa osaamista sekä suorittaa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi.
Kenelle?

Tutkinto ja siihen valmistava koulutus on suunniteltu henkilöille, jotka työskentelevät ICT-alan eri tehtävissä ja haluavat kehittää ammatillista osaamistaan.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan opintojen alkuvaiheessa suorittajan aikaisemman osaamisen perusteella.

Koulutuksen sisältö tutkinnon osittain

Palvelutehtävissä toimiminen
Mm. työyhteisössä toimiminen, asiakaspalvelu, työvälineohjelmat, sosiaalinen media, www-sivut.

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto
Mm. laitetekniikka, laitteistoasennukset, hankintaprosessi, projektityöskentely.

Käytön tuen osaamisala
Käytön tuessa keskitytään yrityksen lähiverkon palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Koulutuksessa painotetaan palvelimien asennukseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä, tietoliikenneosaamista sekä nykyaikaisten viestintäratkaisujen hyödyntämistä liiketoiminnan tukena.

Sähköiset palvelut
Valinnaiset opinnot muodostuvat normaalisti selainpohjaisen tietokantapalvelun suunnittelusta ja toteuttamisesta. Muut henkilökohtaiset sisältövalinnat ovat mahdollisia esim. työssäoppimisen kautta.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkintoon kuuluva osaamisen näyttäminen toteutetaan koulutuksen edetessä ensisijaisesti tutkinnon suorittajan työpaikalla. Osaaminen näytetään oman työn kautta ja osaaminen arvioidaan.


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu työssäoppimisesta omalla työpaikalla, itsenäisestä opiskelusta sekä lähipäivistä. Lähiopinnot järjestetään päiväkoulutuksena n. 2-4 päivänä kuukaudessa Helsingin Edupolissa.

Etäopiskelussa, itsenäisessä opiskelussa ja niiden ohjauksessa hyödynnetään Edupolin verkkopohjaista oppimisympäristöä.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on alalle soveltuva työpaikka. Opiskelija solmii oppisopimuksen työnantajansa ja oppisopimustoimiston kanssa.

Koulutukseen voi hakeutua non-stop / jatkuva haku. Oppisopimuksen aloittamispäivä sovitaan yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa.

Osaajaksi oppisopimuksella!