Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Oppisopimuksen kautta voit kehittää osaamista ja käytännönläheisesti.

Sähköasentajat tekevät rakennustyömailla sähkö-, tele- ja muiden järjestelmien asennuksia, korjaavat ja huoltavat sähkölaitteita teollisuus- ja energialaitoksissa ja huoltoliikkeissä sekä työskentelevät alan tuotteita valmistavassa teollisuudessa. Työssä tarvitaan teknistä taitoa ja tarkkuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyötaitoja. Varsinaisen asentamisen lisäksi sähköasentajan työhön kuuluu muun muassa sähköpiirustusten ja asennusohjeiden lukemista sekä asennustarvikeluetteloiden ja aikakaavioiden laatimista. Automaatioasentajat asentavat ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteita sekä -järjestelmiä, joita käytetään prosessiteollisuudessa sekä kappaletavaroiden valmistuksessa. Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Sähköasentajien työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja tarve alan osaajista kasvaa tulevaisuudessa etenkin kasvukeskuksissa.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi asentajana, teknisenä myyjänä tai tietoliikennealan asiantuntijana. Työtehtäväsi voivat vaihdella automaatiosta ja erilaisten laitteiden kunnossapidosta asennustyöprojektien suunnitteluun. Rakennussähköasentajan keskipalkka on 3248 €. (lähde:Foreammatti.fi).
Kenelle?

Pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulu. Koulutuksessa vaadittava suomen kielen taitotaso on B2.1. Hakijalta ei vaadita aikaisempaa sähköalan kokemusta.  Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on alalle soveltuva työpaikka sillä oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työtä pitää olla vähintään 25 tuntia viikossa koulutuksen ajan.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus, jonka laajuus on minimissään 180 opintopistettä.
Koulutuksen sisältö muodostuu neljästä tutkinnon osasta suuntautumisestasi riippuen:

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
  • tietokoneen peruskäyttö ja tietojen hallinta sekä tietokoneen käyttöönoton hallinta, sähkötekniikan ja elektroniikan perusosaaminen, käsityökalujen käyttö, sähköalan puu-, metalli- ja muovityöt, työturvallisuuden, sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden hallinta, sähköasennusmateriaalien tunteminen ja käyttö
 • Sähkö- ja automaatioasennukset
  • sähköasennustekniset työt, putkitus, johdotus- ja kalustustyöt, jakokeskusasennukset, komponentti- ja kaapeliasennukset, sähkömoottori- releohjaus ja logiikkaohjausasennukset, hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset, sähköturvallisuusvaatimuksiin ja laatujärjestelmiin liittyvien julkaisujen käyttö ja soveltaminen, asennusten varmentaminen ja käyttöönottotarkastaminen, sähkökäyttöisten pienkoneiden korjaaminen
 • Sähkö- ja energiatekniikka
  • sähkön tuotanto ja siirto, sähköpiirustusten, sähköselityksen, asennus- ja käyttöohjeiden hallinta ja käyttö, valaistustekniikan osaaminen ja valaistusasennukset, sähkölämmitysasennukset, laiteasennukset, jakokeskusasennukset ja mittarointi, työmaatoiminnot ja yleiset sopimusehdot, vianetsintä ja kunnossapito, järjestelmien koestus- ja testaustyöt, työnluovutus ja käytön opastus, kiinteistöjen sähköasennustyöt, pienjänniteverkostoasennustyöt (<1kV)
 • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
  • yleiskaapelointityöt, paloilmoitinjärjestelmäasennukset, murtoilmaisujärjestelmäasennukset, antennijärjestelmäasennukset, LVI-järjestelmäosaaminen, pientalon LVI-järjestelmäasennukset, sähkötekniikan perusosaaminen, sähköjärjestelmäasennukset, kenttälaiteasennukset, valvonta-alakeskus (VAK) ja valvomoasennukset, työturvallisuusosaaminen
 • Prosessiautomaatio
  • prosessiosaaminen, kenttälaiteasennukset, mittaus- ja säätötekniikan osaaminen, huolto ja kunnossapitotyöt, yhteinen keskeinen osaaminen
 • Kappaletavara-automaatio
  • mekaniikka-asennukset, kappaletavaralaitteistojen laitteiden käyttö- ja ohjaustyöt, robotiikkatyöt, käynnissäpito- ja kunnonvalvonta, yhteinen keskeinen osaaminen
 • Sähköverkostoasennukset (1kV-20kV)
  • työturvallisuus osaaminen, sähkömarkkina ja tuotanto-osaaminen, muunto- ja kytkinasematyöt, pylväsrakenne- ja ilmajohtoasennukset, maakaapeliasennukset, yhteinen keskeinen osaaminen

 

 


Käytännön toteutus

Oppisopimuskoulutus on 80 % työssäoppimista omalla työpaikalla. Lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa on
n. 2 kertaa kuukaudessa. Lähiopetus tapahtuu päivällä klo 8.30 - 15.30.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus, ja työkokemus. Tutkintotilaisuudet suoritetaan koulutuksen edetessä.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen ja osallistumistodistuksen jotka myöntää oppisopimustoimisto. Tutkinnon suoritettuasi saat tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluun ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelija solmii oppisopimuksen työnantajansa ja oppisopimustoimiston kanssa.
Koulutukseen voi hakeutua jatkuvasti, mutta olethan ensin yhteydessä työnantajaan ja oppisopimustoimistoon

Edupolin oppisopimuskeskus Petri Simander p. 040 7059 637

Stadin oppisopimuskeskus Katja Utti-Lankinen p. 040 5099 281

Varian oppisopimuskeskus Marianne Sertti p. 050 3145 545.

Koulutuksen tiedot

Seuraava koulutus alkaa : 03.09.2018

Viimeinen hakupäivä 19.08.2018

Kerava Kumitehtaankatu 5 B

oppisopimuskoulutus

   Print

Hae koulutukseen