Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Varastonhoitaja

Logistiikan perustutkinto

 

Varastonhoitaja toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, liikenteen tai julkisen sektorin palveluksessa, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten logistiikkakeskuksissa.

Ammatissa tarvitaan logistiikan perusasioiden tuntemusta, organisointikykyä, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoa, asiakaspalvelu- sekä yhteistyötaitoja. Työn hektisyys edellyttää varastonhoitajalta huolellisuutta ja vastuullisuutta. 

Varastonhoitajan koulutus antaa perusvalmiudet toimia monipuolisissa varastointi- ja logistiikka-alan tehtävissä. Koulutus antaa yleiskäsityksen logistiikka-alasta sekä varastoalan eri työtehtävistä. Työtehtäviin kuuluu tyypillisesti tavaran vastaanottoa, säilytystä, keräilyä, pakkaamista ja lähettämistä sekä mahdollisesti autojen kuormausta. Varastonhoitaja vastaa myös varaston asiakirjoista, inventointiin ja saldonhallintaan liittyvistä asioista. Tietotekniikan hallinta on ehdoton edellytys.
Kenelle?

Koulutus soveltuu logistiikasta ja varastoalasta kiinnostuneille, jotka huolehtivat työssään tilauksista, varastonhallinnasta, jakeluketjusta tai kuljetuksista.

Edupolissa voit opiskella omatoimisesti, työnohessa, tai työttömyyden aikana. Työnohessa voit opiskella esimerkiksi oppisopimuksella. Oppisopimuksen edellytys on, että sinulla on vähintään 25 viikkotyötuntia ja työtehtäväsi soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Oppisopimuskoulutuksessa saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Valtionosuusrahoitteisena opiskelu on sinulle maksutonta. Kysy meiltä lisää eri opiskelumuodoilla opiskelusta.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Logistiikan perustutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Tavaran vastaanotto ja säilytys
  • Tavaran keräily ja lähetys
  • Inventointi ja saldonhallinta
  • Trukinkuljettajan tehtävät

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Työkoneiden käyttö ja huolto
  • Vaarallisten aineiden käsittely
  • Varaston tietojärjestelmät
  • Tavaran kuljettaminen
  • Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
  • Yritystoiminnan suunnittelu

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen sekä lähiopetusta, oppimistehtäviä, ohjattua etäopiskelua ja työssäoppimista. Lähiopetuspäiviä on noin 12 ja niitä on noin 1-2 päivää kuukaudessa. Koulutus kestää noin 18 kk sinulle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähipäivät pidetään arkisin klo 8.30 - 15.30 välillä. Koulutus on pääosin Edupoli Keravan toimipisteessä, osoitteessa Kumitehtaankatu 5 ja Vantaan toimipisteessä osoitteessa, Virnatie 5 (Tikkurila). Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työ- tai työharjoittelupaikkaa.

Oppikirjoja ei varsinaisesti käytetä, sillä pääosa oppimateriaalista koostuu kouluttajan jakamasta materiaalista.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Tutkintotilaisuudet suoritetaan koulutuksen edetessä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi, jolloin kirjallisia kokeita ja tenttejä ei ole.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Oppisopimuksesta saat oppisopimustodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.

 


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Opiskelija hankkii itse työpaikan/työssäoppimispaikan, mutta tarvittaessa autamme työpaikan löytymisessä parhaamme mukaan. Yritykset ilmoittavat usein meille vapaista paikoista ja tarjoamme niitä kiinnostuneille.

Hakijoilta edellytetään sujuva suomen kielen taito (B 2.1).

Koulutuksen tiedot

05.03.2018 - 05.03.2019

Viimeinen hakupäivä 11.02.2018

Vantaa Virnatie 5 A

oppisopimuskoulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen