Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Merkonomi

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Puuttuuko sinulta tutkinto, mutta osaamista jo on? Vai oletko vasta työelämään tullut? Liiketoiminnan perustutkinto antaa sinulle hyväät eväät tulevaisuuteen!

Tutkinnon tavoitteena on, että sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Pystyt toimimaan digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitumaan ammatillisesti. Saat perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Tutkinnossa pääset oppimaan henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan kirjattuja asioita, esimerkiksi

  • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
  • kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
  • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
  • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
  • henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
  • finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen
  • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.Kenelle?

Koulutus soveltuu liiketalouden alasta kiinnostuneille, jotka työskentelevät markkinoinnin, myynnin, talouden tai toimiston eri tehtävissä ja joilla on halu oppia uutta ja siirtyä uralle eteenpäin. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus. 


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on Liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomin suorittaminen. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Tutkintopolku valitaan omien työtehtäviesi mukaisesti oppisopimusta solmittaessa ja siihen suunnitellaan Edupolin opinnot.
Linkki tutkinnon perusteisiintää:
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tiedot Uudet perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018, jolloin kaikki vuonna 2018 aloittaneet opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Liiketalouden perustutkinnon nimi muuttuu samalla liiketoiminnan perustutkinnoksi.   

 


Käytännön toteutus

Tutkintokoulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta ( noin 80 %) omalla työpaikalla. Lähiopetusta on arkipäivisin noin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 9 – 16. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Oppikirjoja ei varsinaisesti käytetä, sillä opintojen materiaalit ovat sähköisesti oppimisympäristö Moodlessa

Oppisopimusta tehdessä laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma yhdessä sinun, työnantajasi, Edupolin kouluttajan ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa. Siinä huomioidaan aiempi osaamisesi, koulutus ja työkokemus sekä mahdolliset oppimisen haasteet.  Tutkinnon osien valinnan jälkeen suunnitellaan, mitä osaamista niihin hankit työpaikalla sekä lähiopintojen tai verkko-opintojen avulla.  Suunnitelman perusteella määritellään opintojen kesto. Osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi. Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä. Edupolin vastuukouluttaja on opinnoissasi tukena. Työpaikalta työpaikkaohjaaja (usein lähin esimies) ohjaa käytännön työtehtäviä ja suunnittelee kanssasi näyttöjä.  Yrittäjän työpaikkaohjaaja voi olla myös toiselta työpaikalta tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Oppisopimuskoulutus sopii hyvin myös yrittäjälle. Oppisopimuksen edellytys on, että sinulla on vähintään 25 viikkotyötuntia ja työtehtäväsi soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Sinulla on hyvä suomenkielen taito sekä peruskoulu tai vastaavat tiedot. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa tutkinto työn ohessa. Oppisopimuskoulutuksessa saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa työnantajaltasi.Työpaikka, joka soveltuu tutkinnon suorittamiseen ( kartoitetaan oppisopimusta tehdessä)

Mikäli tämä on Sinua varten, olethan mahdollisimman pikaisesti yhteydessä Rauno Lipsaseen (rauno.lipsanen@vantaa.fi, puh. 043 826 9407), niin hän on yhteydessä työnantajaan oppisopimuksen edellytysten selvittämiseksi.