Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Merkonomiksi verkossa

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi antaa hyvät tiedot ja taidot tulevaisuuteen!  Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu pääosin verkon kautta antaa opinnoille ihan uusia mahdollisuuksia.

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimistopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

 
Kenelle?

Koulutus soveltuu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, jotka haluavat kehittyä työssään.


Koulutuksen sisältö

Teoriaopetuksessa on oman tutkintopolkusi mukaisia, osaamistasi tukevia opintoja pääosin verkosssa, kuten viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Opit toimimaan digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitumaan. Saat valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Opiskelija voi valintojensa pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

  • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
  • kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
  • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
  • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
  • henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
  • finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen
  • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.

Ammatillinen koulutus uudistuu 2018

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2018.

Uudet perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018, jolloin kaikki vuonna 2018 aloittaneet opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Liiketalouden perustutkinnon nimi muuttuu samalla liiketoiminnan perustutkinnoksi.   

1.8.2018 voimaantulevat perusteet löytyvät Opetushallituksen ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tiedot.  Lisätietoja saat hakeutuessasi koulutukseen sekä Opetushallituksen sivuilta:  http://oph.fi/reformintuki”  


Käytännön toteutus

Tietopuoliset eli teoriaopinnot ovat pääosin eri tavoin toteutettuja verkko-opintoja. Mukana on itseopiskeltavaa verkkomateriaalia, ryhmätöitä, verkkoluentoja sekä myöskin erilaisia oppimistehtäviä. Verkko-opinnot vaativat sinulta toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden sekä kokeiluhalua erilaisiin verkkosovelluksiin. Meiltä saat tarvittaessa webkameran ja kuulokkeet/mikin lainaksi opintojen ajaksi. Sinun ei tarvitse olla tietotekniikan mestari opintoja aloittaessasi. Sovellusten käyttöön on ohjeet ja opastamme niissä.

Tutkinto suoritetaan näyttönä, jolloin opiskelija näyttää käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Ammattitaito tai osaaminen on voitu hankkia myös muutoin kuin tutkintokoulutuksessa.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 

Opiskelijat piskelevat jokaiselle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Opintovaihtoehdot

Käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta voi järjestää työpaikalla koulutus- tai oppisopimukseen perustuvana koulutuksena.

Opiskelija voi hankkia osaamista kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen. Niitä voi myös yhdistellä joustavasti koulutuksen aikana.

Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että työpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja riittävän pätevää henkilöstöä, josta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Henkilökohtaistamisen yhteydessä voidaan sopia muusta työpaikalla käytännön töitä tehden tapahtuvasta oppimisesta. Erillistä sopimusta koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä ei tällöin tarvita. Koulutuksen järjestäjä ei vastaa tällaisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta, sisällöstä, johdosta tai valvonnasta. Jos osaamista ei kerry työpaikalla tavoitteiden mukaisesti, opiskelijalla on mahdollisuus hankkia puuttuva osaaminen muissa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. 

  1.  Omaehtoinen koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa perus- (perustutkinto) tai lisäkoulutusta (ammatti- tai erikoisammattitutkinto). Koulutukset kuuluvat valtionosuusjärjestelmän piiriin, ja niistä puhutaan usein nimellä vos-koulutus.

Päätoimisesti omaehtoisessa koulutuksessa opiskeleva voi saada Kelan maksamaa opintotukea tai muuta tukea opintojen rahoittamiseksi. Joissakin tapauksissa opiskelu työvoimaetuudella omaehtoisessa koulutuksessa on myös mahdollista.

Edupoli valitsee opiskelijat koulutukseen hakemusten, haastattelujen ja mahdollisten soveltuvuuskokeiden perusteella.

  1. Oppisopimuskoulutus. Opiskelija hankkii itse työpaikan tai se voi olla nykyinen työpaikka. Työpaikka maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, työtunteja pitää olla viikossa keskimäärin 25 h. Käytännössä jos sinulla on koulutukseen soveltuva työpaikka, johon oppisopimus voidaan solmia sekä opiskeluun soveltuvat valmiudet, on sinulla opiskelupaikka varmistettu.

Koulutukseen hakeminen

Edupoli valitsee opiskelijat koulutukseen hakemusten, haastattelujen ja mahdollisten soveltuvuuskokeiden perusteella.

Hae hakemuslomakkeella ja täytä ennakkotehtävälomake.

Ennakkotehtävälomake:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin417895&SID=7cc52337-7e59-46fa-bc10-9647f5539e20  

Liiketalouden opinnot siis kiinnostavat ja toteutustapa?

Hae Merkonomiksi verkossa -koulutukseen!