Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi
Kylmäasentajan ammattitutkinto

Suorittamalla kylmäasentajan ammattitutkinnon kylmäasentaja osoittaa olevansa kylmäasennuksen ja –huollon kokenut ammattilainen. Tutkintoa suorittavalla pitää ennen koulutukseen tuloa olla kylmäalalle sopivat perustiedot ja -taidot sekä työkokemusta.

Kylmätekniikkaa on kaikkialla; suurkeittiöissä, sairaaloissa, elintarvikemyymälöissä, teollisuuden prosesseissa, elintarviketeollisuudessa, urheilupaikoissa, kiinteistöjen ilmastoinnin jäähdytyksessä, testilaboratorioissa, ATK-konesaleissa, kylmäkuljetuksissa jne. Eri kylmätekniikan osa-alueilla työ on hyvin erilaista. Joku huoltaa suurkeittiöiden pienkylmälaitteita ja toinen asentaa elintarviketehtaan ammoniakkikylmäjärjestelmää suurista teräsputkista.

Kylmäasentajan työ on monipuolista. Työ muodostuu kylmähuollosta, asentamisesta ja vian etsinnästä hyvin erilaisissa ympäristöissä. Sähkötekniikan ymmärtäminen ja sähköisten vikojen löytäminen on kylmäasentajalle arkipäivää. Kokeneen kylmäasentajan työhön voi kuulua myös päivystämistä.
Kenelle?

Kylmäasentajan ammattitutkinnon oppisopimuskoulutus on tarkoitettu työkseen yli 3 kiloa kylmäainetta sisältäviä kylmälaitteita asentaville ja huoltaville henkilöille. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa näyttötutkinto työn ohessa. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimuksen. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistavaa koulutus. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Tutkinnon osat Kaikille yhteiset osat

Kylmäaineiden käsittely

• lämpöoppi, kylmäprosessi, kylmäaineet, lainsäädäntö

Kylmälaitoksen sähköasennus, huolto ja vikojen korjaus

• sähköasennus, sähkövikojen paikannus mittaamalla, sähkökomponenttien vaihto, käyttöönottotarkastus Kovajuottaminen • erikokoisten putkien fosforikupari- ja hopeajuotokset, kovajuotospätevyys

Kylmäasentajan ammattitutkinnon osaamisalat, joista valitaan yksi sen mukaan, mitä henkilö eniten työssään tekee, ovat:

• kaupan kylmälaitteiden asentaminen ja huoltaminen

• Ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden ja suurien lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen

• liikkuvan kaluston kylmälaitteiden asentaminen ja huoltaminen

• teollisten kylmälaitteiden asentaminen ja huoltaminen

• hiilidioksidikylmälaitteiden asentaminen ja huoltaminen

Sisältönä näissä on oman alan kylmäjärjestelmän asentaminen ja käyttöönotto, huolto ja korjaaminen, elektroniset valvontajärjestelmät, välilliset järjestelmät 


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopetus on teoria- ja työsaliopetusta. Lähiopetusta on maksimissaan 38 päivää, mikä järjestetään noin 3-5 päivän jaksoissa. Lähiopetusjaksot ovat noin kuukauden välein. Opetusta ei ole kesä-elokuu välisenä aikana. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Mikäli sinulla on jo aiempaa koulutusta tai työkokemusta ja pääset työssäsi tekemään laajasti eri tehtäviä, lähiopetusta on vähemmät ja opintoaikasi on lyhyempi. Jokainen opiskelija saa Edupolilta Kylmätekniikan perusteet –kirjan. Lisäksi käytössä on muuta materiaalia.

Koulutuksen sisältö

  • kylmätekniikkaa 12 - 14 pv
  • kovajuottamista 4 pv
  • sähköopintoja 10 pv
  • sähköturvallisuustutkinto S3 7 pv
  • SFS6002 sähkötyöturvallisuuskortti 1 pv
  • tulityökortti 1 pv
  • työturvallisuuskortti 1 pv
  • hätäensiapu 8 h 1 pv

Sähkön lähiopetukseen kuuluu myös työsaliharjoittelua ja etäopiskelua

Kaikki opiskelijat henkilökohtaistetaan eli opiskelijan jo olemassa oleva osaaminen huomioidaan koulutuksen määrässä. Opiskelija osallistuu vain niiden päivien koulutukseen, jotka sovitaan yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa. Ennen oppisopimuksen alkamista tehdään opiskeluohjelma. Siinä on koulutuksen lähipäivien lukumäärä ja päivämääräkohtainen aikataulu koko koulutuksen ajalle. Suunnitelmassa on myös aikataulu tutkinnon osien suorittamiselle. Aikataulu ja suunnitelma laaditaan yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti, kun sinulla on tiedossa sopiva työpaikka. Hae koulutukseen vähintään 2 viikkoa ennen aloituspäivää. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti. Kylmä- tai lämpöpumppulaitteisiin liittyvää kylmä- ja sähköteknistä työtä tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa oppisopimuksen solmimiseksi. Työnantaja maksaa oppisopimuksen ajan opiskelijalle palkkaa.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten hyvää terveyttä ja toimintakykyä sekä hyvää suomen kielen osaamista (vähintään B2).