Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Toimitilahuoltaja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Toimitilahuoltaja on avainasemassa kun puhtaus on siisti juttu. Hän toimii erilaissa puhdistuspalveluja ja tukipalveluja tuottavissa organisaatioissa tehden erilaisia puhtauteen ja asiakastyön liittyviä tehtäviä. Joustavuus, ripeys, ihmisläheisyys ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen ovat toimitilahuoltajan hyviä ominaisuuksia. Toimitilahuoltajalta vaaditaan hyviä ihmissuhdetaitoja sekä hygieenisen työskentelyn, töiden suunnittelun ja innovoinnin taitoja.  

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto antaa sinulle toimitilahuoltajan perusammattitaidon. Edupolissa opiskeleminen on siisti juttu ja tarjoaa eväitä elämään! Olemme kouluttaneet alalle ammattilaisia jo kolmenkymmenen vuoden ajan.

Toimitilahuoltajat työllistyvät hyvin ja heistä on jopa pulaa. Puhdistuspalvelualalla on paljon päivä- ja ilta-aikaan sekä viikonloppuisin olevia työtehtäviä. Puhtauspalveluissa työajat painottuvat arkipäiviin. Voit työskennellä kokoaikaisena tai tehdä töitä sinulle sopivan tuntimäärän kuukaudessa. Puhdistuspalveluala tarjoaakin monipuolisen mahdollisuuden sopeuttaa työ erilaisiin elämänvaiheisiin. Palkkaa alalla maksetaan noin 1600 - 1900 € / kk.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu niille puhdistuspalvelualalla työskenteleville, jotka haluavat suorittaa perustutkinnon ja kehittää ammatillista osaamistaan uudelle tasolle. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa näyttötutkinto työn ohessa. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Teoriakoulutuksen voit aloittaa heti oppisopimuksen solmimisen jälkeen.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus, jonka laajuus on minimissään 180 opintopistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Hyödynnämme opinnoissa Edupolin opintotarjotinta ja koulutuksen voit suorittaa Helsingissä ja Porvoossa joustavasti oman työn ohella.

 

Kaikille yhteiset opinnot

Asiakaspalvelu ja erilaisissa puhtautta tarvitsevissa kohteissa toimiminen on osa toimitilahuoltajan perusammattitaitoa ja näihin asioihin kiinnitämme huomiota koko koulutuksen ajan.

Ateria- ja kahvituspalvelut Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin ateriapalveluihin ja opiskellaan laittamaan aamu- ja välipaloja erilaisille asiakkaille. Kahvin kanssa tarjottavien leivonnaisten valmistus ja kattaminen on myös osa opintoja. Hygieniaosaamistodistuksen eli hygieniapassin suorittaminen kuuluu myös opintoihin.

Ylläpitosiivous siivouskohteissa vaaditaan osaamista pintamateriaaleista, siivouksen aineista, välineistä ja menetelmistä. Ympäristöasiat ovat myös mukana koulutuksessa.

Perussiivous Perussiivouksen menetelmät, koneet ja laitteet sekä näiden käyttö erilaisten tilojen perussiivouksessa kuluvat opintoihin. Lisäksi opiskellaan erilaisten pintojen puhdistusta, suojausta ja hoitoa. 

Toimitilapalvelut opinnoissa keskitytään ylläpitosiivouksen ja muiden palvelutehtävien suorittamiseen lomittain erilaisissa asiakaskohteissa.

 

Valinnaisia opintoja

Kerroshoitopalvelut opinnoissa perehdytään hotellihuoneiden siivoukseen, vuodehuoltoon ja asiakaspalvelutarvikkeiden täydentämiseen.

Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen opintokokonaisuudessa opiskellaan erityisryhmien kuten vammaisten, vanhusten ja lasten avustamista. Asiointi kaupassa, postissa tai muualla yhdessä asiakkaan kanssa on oleellista osaamista työssä. Kuluttajansuoja, kotitalousvähennys ja asiakasturvallisuus ovat opinnoissa myös mukana.

Kodin siivous erityistilanteissa Erityistilanteissa kuten sairauden aikana tarvitaan siivoukseen erikoisosaamista suojautumiseen ja aseptiseen työskentelyyn. Näihin perehdymme opinnoissa.

Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely opinnoissa keskitytään erilaisiin kulttuureihin ja tapoihin, jotta työskentely olisi joustavaa ja toiset huomioivaa.

Perhejuhlapalveluissa opiskellaan suomalaisen kulttuurin perhejuhlat ja niiden viettäminen. Juhlaruokien valmistus ja tarjoilu kuuluvat näihin opintoihin.

Pienlemmikkieläimen hoidossa avustaminen opinnoissa keskitytään lemmikkien hoitoon ja huolenpitoon.

Piha-alueen ja huonekasvien hoito opinnoissa opiskellaan kodin huonekasvien tuntemusta ja esim. kukkien multien vaihtoa. Piha-alueiden kasvit ja kulkuväylien hoito ovat osa opintoja.

Siivouspalvelut erityiskohteessa opinnoissa keskitytään korkean hygieniatason vaatimaan siivoukseen. Siivouksen kohteena voivat olla mm. uimahallit, kylpylät, elintarviketehtaat ja hoitolaitokset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut. Toimitilahuoltaja voi toimia erilaissa sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavassa yksikössä ja opinnoissa perehdytään näiden ominaispiirteisiin sekä hankitaan osaamista mm. aseptiseen työskentelyyn, vuodehuoltoon, ruokien jakamiseen ja siivoukseen.

Vaatteiden ja tekstiilien huolto opinnot ovat syventäviä opintoja erilasiin tekstiileihin ja tekstiilien huollon koneiden käyttöön.

Yritystoiminnan suunnittelu Koulutuksen aikana perehdytään yritystoimintaan ja oman yrityksen perustamiseen.


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopetusta on noin kerran viikossa klo 12.30 - 16.30 Helsingissä. Koulutuksen kesto on n. 2 vuotta. Mikäli sinulla on jo työkokemusta ja pääset työssäsi tekemään laajasti eri tehtäviä, opintoaikasi on lyhyempi. Käytännön opiskelu tapahtuu työpaikalla aidoissa arjen työtilanteissa. Oppikirjoja ei käytetä, sillä pääosa oppimateriaalista koostuu verkkomateriaalista ja kouluttajan jakamasta materiaalista.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Tutkintotilaisuudet suoritetaan koulutuksen edetessä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi, jolloin kirjallisia kokeita ja tenttejä ei ole.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Oppisopimuksesta saat oppisopimustodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Työtunteja tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja maksaa opiskelujen ajan opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaisen palkan.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten esim. alan vaatimaa terveyttä ja toimintakykyä. Lisäksi hakijan on oltava työsuhteessa. Jos työpaikkaa ei ole, opiskelija hankkii sen itse, mutta autamme parhaamme mukaan. Yritykset ilmoittavat usein meille vapaista paikoista ja näitä tarjoamme kiinnostuneille.

Koulutuksen tiedot

Seuraava koulutus alkaa : 10.05.2018

Viimeinen hakupäivä 18.04.2018

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

oppisopimuskoulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen