Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Kiinteistönhoitaja, oppisopimuskoulutus

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistönhoitaja on avainasemassa kiinteistön kunnossapidon ja toimivuuden takaamisessa. Hän toimii erilaissa kiinteistöpalveluja tuottavissa organisaatioissa tehden erilaisia kiinteistönhoitoon ja asiakastyöhön liittyviä tehtäviä. Joustavuus, ripeys, ihmisläheisyys ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen ovat kiinteistönhoitajan hyviä ominaisuuksia. Kiinteistönhoitajalta vaaditaan hyviä ihmissuhdetaitoja, kiinnostuneisuutta kiinteistöihin ja niiden kunnossapitoon, töiden suunnitteluun ja organisointiin.  

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto antaa sinulle kiinteistönhoitajan perusammattitaidon. Edupolissa opiskeleminen on siisti juttu ja se tarjoaa eväitä elämään! Olemme kouluttaneet alalle ammattilaisia jo kolmenkymmenen vuoden ajan.

Kiinteistönhoitajat työllistyvät hyvin ja heistä on jopa pulaa. Kiinteistöpalvelualalla on paljon päivä- ja ilta-aikaan sekä viikonloppuisin olevia työtehtäviä. Työajat painottuvat arkipäiviin. Voit työskennellä kokoaikaisena tai tehdä töitä sinulle sopivan tuntimäärän kuukaudessa. Kiinteistöpalveluala tarjoaakin monipuolisen mahdollisuuden sopeuttaa työ erilaisiin elämänvaiheisiin. Palkkaa alalla maksetaan noin 1600 – 2200 € /kk.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kiinteistöpalvelualalla työskenteleville, jotka haluavat suorittaa perustutkinnon ja kehittää ammatillista osaamistaan uudelle tasolle. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa näyttötutkinto työn ohessa. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Teoriakoulutuksen voit aloittaa heti oppisopimuksen solmimisen jälkeen.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus, jonka laajuus on minimissään 180 opintopistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Hyödynnämme opinnoissa Edupolin opintotarjotinta ja koulutuksen voit suorittaa Helsingissä ja Porvoossa joustavasti oman työn ohella.

 

Kaikille yhteiset opinnot

Kaikissa tutkinnon opinnoissa korostuu oman työn suunnittelu, asiakas- ja omaturvallisuus, palvelusopimusten mukainen toiminta ja töiden raportointi. Nämä huomioidaan kaikissa opintokokonaisuuksissa.

Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen opinnoissa perehdytään asiakaspalveluun, asiakkaisiin, asiakaspalveluprosesseihin, palvelusopimuksiin ja erilaisten kiinteistöjen toimintakunnon arviointiin. Opintojen aikana suoritetaan hätäensiapu- ja työturvallisuuskortit. 

Kiinteistön yleishoito ja valvonta opinnoissa perehdytään kiinteistön hoitoon ja kunnossapitoon niin rakennusten kuin piha-alueiden ja leikkipaikkojenkin osalta. Opintoihin kuuluu opetusta mm. liputukseen, avainturvallisuuteen, kulunvalvontaan, sähköisiin ohjausjärjestelmiin, paloilmoitin- ja palosammutusjärjestelmiin ja turvallisuuteen liittyviin asioihin. 

LVI- järjestelmien hoito opinnoissa perehdytään LVI- järjestelmiin, toimintahäiriöihin ja huoltoon.

 

Valinnaisia opintoja

IV- koneiden huolto opinnoissa perehdytään IV-koneiden huoltoon, vianetsintään ja korjaustarpeen kiireellisyyden arviointiin.

Kiinteistön toimintakunnon arviointi koulutuksen aikana opitaan arvioimaan kiinteistöjen ja piha-alueiden kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta.

Rakennusaikainen puhtaanapito opinnoissa perehdytään rakennusten prosessien eri vaiheisiin ja niissä tarvittavaan puhtauteen. Koulutuksessa opitaan käyttämään erilaisia koneita ja välineitä sekä suojaimia siivoustyössä. Erilaisten jätteiden käsittely ja ympäristöasioiden opinnot kuuluvat kokonaisuuteen.

Toimistopalvelut opinnoissa opiskellaan toimiston ja kokoustilojen eri koneiden ja laitteiden käyttöä. Lisäksi perehdytään asiakaspalveluun, postitukseen ja tilausjärjestelmiin. Opinnoissa käydään myös läpi turvallista työskentelyä ja tietoturvallisuutta. 

Kiinteistöautomaation käyttäminen koulutuksessa tutustutaan erilaisiin valvontajärjestelmiin, niiden käyttöön ja säätämiseen.

Rakennustekniset korjaustyöt opinnoissa opiskellaan erilaisia ulko- ja sisäverhousten korjaustöitä, kalusteiden ja varusteiden korjausta sekä kiinteistön toimivuuteen liittyviä korjaustöitä.

Asuinkiinteistöjen puhtaanapito opinnoissa perehdytään puhtaustasovaatimuksiin, siivousmenetelmiin, -aineisisin ja – välineisiin sekä niiden oikeanlaiseen käyttöön erilaisissa asuinkiinteistöissä.

Ulkoalueiden hoito koulutuksessa opitaan ulkoalueiden kunnossapitoa ja hoitoa kuten nurmikoiden ja istutusten hoitotoimenpiteitä, kulkuväylien kunnossa pitoa eri vuodenaikoina, pienkoneiden ja laitteiden käyttöä sekä niiden huoltotoimenpiteitä.

Koneiden käsittely opinnoissa perehdytään kiinteistönhoidossa tai puhtauspalveluissa tarvittaviin koneiden käyttöönottotarkistuksiin, käyttöön ja puhtaanapitoon. Opinnoissa perehdytään myös työturvalliseen ja ergonomiseen toimintaan.

Kosteiden tilojen puhtaanapito opinnoissa opiskellaan tilojen hygieniavaatimuksia, pintamateriaaleja ja niiden puhtaanapitoa. Lisäksi perehdytään erilaisiin likatyyppeihin ja kriittisiin kohteisiin puhtauden osalta.

Teollisuuslaitosten puhtaanapito opinnoissa perehdytään asiakasyrityksen tuotantoprosessien huomioimiseen oman työskentelyn suunnittelussa, kohteiden pintamateriaaleihin ja likatyyppeihin sekä niiden puhdistamiseen.

LV- järjestelmien huolto opinnoissa perehdytään LV- laitteiden toimintaan, toimintahäiriöihin, kunnossapitoon ja korjaukseen.

Liikennevälineiden puhtaanapito opinnoissa perehdytään erilasiin liikennevälineisiin ja niiden puhtaanapitoon. Koulutuksen aikana opitaan vuoden aikojen vaihtelujen vaikutus liikennevälineiden puhtauteen, likatyyppeihin ja puhdistusmenetelmiin. Opinnoissa käymme myös läpi ergonomiaa ja työturvallisuutta.

Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito opinnoissa perehdytään toimintaympäristön erityisvaatimuksiin puhtaanapidolle. Erityisesti kiinnitämme huomiota asiakasturvallisuuteen ja toimintaympäristön palvelutuotantoon.

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus opinnoissa perehdytään erilaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin ja niiden puhtaanapitoon. Opitaan myös alipaineistamaan ja tarkistamaan ilmanvaihtokanavien tiiviydet.

Yritystoiminta. Koulutuksen aikana perehdytään yritystoimintaan ja oman yrityksen perustamiseen.


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopetusta on noin kaksi kertaa kuukaudessa klo 8 - 15. Koulutuksen kesto on n. 2 vuotta. Mikäli sinulla on jo työkokemusta ja pääset työssäsi tekemään laajasti eri tehtäviä, opintoaikasi on lyhyempi. Käytännön opiskelu tapahtuu työpaikalla aidoissa arjen työtilanteissa. Oppikirjoja ei käytetä, sillä pääosa oppimateriaalista koostuu verkkomateriaalista ja kouluttajan jakamasta materiaalista.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Tutkintotilaisuudet suoritetaan koulutuksen edetessä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi, jolloin kirjallisia kokeita ja tenttejä ei ole.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Oppisopimuksesta saat oppisopimustodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Työtunteja tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja maksaa opiskelujen ajan opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaisen palkan.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten esim. alan vaatimaa terveyttä ja toimintakykyä. Lisäksi hakijan on oltava työsuhteessa. Jos työpaikkaa ei ole, opiskelija hankkii sen itse, mutta autamme parhaamme mukaan. Yritykset ilmoittavat usein meille vapaista paikoista ja näitä tarjoamme kiinnostuneille.

Koulutuksen tiedot

Seuraava koulutus alkaa : 10.05.2018

Viimeinen hakupäivä 18.04.2018

Porvoo Ammattitie 1

oppisopimuskoulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen