Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi


Kenelle?

Isännöinnin erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle joka toimit vaativissa isännöinnin tehtävissä. Voit toimia esimerkiksi isännöitsijänä, kiinteistömanagerina, isännöintiyrityksen johto-, asiantuntija-, tai kehitystehtävissä. Työsi voi myös olla kiinteistön omistajayhteisössä, omistaja- tai käyttäjäpalveluja tuottavassa yrityksessä, tai voit toimia itsenäisenä yrittäjänä.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopisteitä ovat mm. yleisen johtamisosaamisen kehittäminen, kohteiden toiminnan kehittäminen sekä sidosryhmätyöskentelyn, palveluverkoston ja asiakaskokemuksen johtaminen.

Valinnaisissa tutkinnon osissa on mahdollisuus keskittyä joko perusparannus- ja korjaushankkeiden hallinnan taitojen kehittämiseen tai kehittämään taitojaan isännöintiyrityksen johtamisessa.

Isännöinnin erikoisammattitutkinto
muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta, jotka ovat

  • Asiakaskokemuksen tuottaminen ja palveluverkoston hallinta sekä
  • Tavoitteellinen kiinteistöjohtaminen.

Lisäksi tulee valita yksi valinnainen tutkinnon osa. 

  • Kehittämissuunnitelma isännöinnistä,
  • Toimiminen isännöitsijänä vaativassa korjaushankkeessa
  • tai jokin pakollisista yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnon osista.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopisteitä ovat mm. yleisen johtamisosaamisen kehittäminen, kohteiden toiminnan kehittäminen sekä sidosryhmätyöskentelyn, palveluverkoston ja asiakaskokemuksen johtaminen.

Valinnaisissa tutkinnon osissa on mahdollisuus keskittyä joko perusparannus- ja korjaushankkeiden hallinnan taitojen kehittämiseen tai kehittämään taitojaan isännöintiyrityksen johtamisessa.


Käytännön toteutus

Koulutus kestää noin vuoden ja sisältää kymmenkunta lähipäivää. Lähipäivät ovat arkisin klo 9-16, noin kerran kuussa. Lähipäivien lisäksi koulutus sisältää ohjattua itseopiskelua sekä verkko-opintoja.

Omaehtoisen, valtionosuusrahoitteisen koulutuksen opiskelijamaksu on 725€, joka opiskelijan on itse maksettava.

Oppisopimuskoulutuksena koulutus on koulutuspäivien ohjaamaa ja mentorin tukemaa omalla työpaikalla isännöitsijän tehtävissä tapahtuvaa oppimista. Opiskelijamaksu on 725€.


Koulutukseen hakeminen

Tärkein valintakriteeri on, että toimit isännöitsijänä tai asiantuntijana.
Lisäksi sinulta odotetaan opiskelun luonteesta johtuen kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Koulutuksen tiedot

30.01.2019 - 31.01.2020

Viimeinen hakupäivä 10.01.2019

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 725.00 EUR

   Print

Hae koulutukseen