Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto - Edupoli
suomi

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Toimintaympäristöjen muuttuessa yhä nopeammin innovoijia tarvitaan enemmän jokaisessa yrityksessä ja työyhteisössä. Kehittäminen on luonteva osa jokapäiväistä toimintaa niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorillakin.

Tuotekehitystyön koulutuksesta saat hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen. Lähtökohtana on aina oman vastuualueen kehittäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen tuotteistamisen ja prosessien kehittämisen kautta. Koulutusohjelmasta saat valmiudet tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin organisaatioiden tuotteiden tai palvelujen kehittämisessä toimiville henkilöille, alan esimiehille ja projektipäälliköille. Se sopii hyvin myös uutta liiketoimintaa käynnistäville yrittäjille ja yrityksille.

Tutkinnon osat

Tutkinto muodostuu yhdestä kaikille pakollisesta osasta ja kahdesta valinnaisesta osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

  • Brändin rakentaminen
  • Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
  • Innovaattorina toimiminen
  • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

Näiden lisäksi tutkinnon suorittaja voi vapaasti liittää tutkintoonsa yrittäjyysosion.

Ajankohtaista

Yhdessä 1.1.2018 lähtien

Nuorten ja aikuisten koulutus sekä oppisopimuskoulutus yhdistyvät Edupoli-nimen alle 1.1.2018. Yhdessä pystymme tarjoamaan entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Menestystarinat Edupolista

Asiakastarinoita - innostavia esimerkkejä onnistumisista niin opiskelijoilta kuin yrityksiltä.

Edupolissa tapahtuu

Viimeisimmät kuulumiset Edupolista. Uutisia, tapahtumia ja blogikirjoituksia.