Uudistuvasta Edupolista tulee entistä vahvempi toimija - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Uudistuvasta Edupolista tulee entistä vahvempi toimija

18.05.2017

Suomen hallituksen toimeenpanema toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi yhdistää ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännöt. Reformissa uudistetaan myös ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Vaikka valtion taholta ammatillisen koulutukseen suunnattuja resursseja leikataan, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä reformiin on valmistauduttu hyvin. Olemme perustaneet osaamiskeskuksia, joissa toimivat yhdessä Amiston ammatillinen peruskoulutus ja Edupolin aikuiskoulutus. Käytännössä yhteiset osaamiskeskukset tarkoittavat sitä, että kykenemme tarjoamaan entistä monipuolisemmin ammatillista peruskoulutusta ja aikuiskoulutusta. Yhdistämällä ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen kouluttajaresurssit ja tilat, kykenemme huolehtimaan paremmin koulutuksemme laadusta. Uudistusten avulla pystymme palvelemaan alueen ammatillisen koulutuksen tarpeita entistä paremmin.

Kuntayhtymän yhteisten osaamiskeskusten myötä aikuiskoulutuksen hallinointiin aikanaan perustettu liikelaitos Edupolin tarpeellisuus poistuu. Jatkossa kuntayhtymässä järjestään aikuiskoulutusta Amiston ja Edupolin yhteisillä resursseilla, jolloin turhaksi jäävää hallinnollista liikelaitosta ei enää tarvita. Tulemme jatkossakin olemaan vahva aikuiskoulutuksen järjestäjä. Liikelaitos Edupolin aiottu lakkautus on vain hallinnollinen toimenpide. Edupolin aikuiskoulutus tulee jatkumaan tästä eteenpäin entistä vahvemmilla resursseilla.    

Kuntayhtymän siirtyessä yhden oppilaitoksen organisaatioon 1.1.2018 ei kuntayhtymässä tarvita enää kahta rehtoria. Markku Kantosen jäädessä elokuussa eläkkeelle kuntayhtymän rehtorin virantoimitusta jatkaa 1.8.2017 alkaen Pentti Suursalmi. Kuntayhtymän rehtorin tehtävään kuuluu Amiston ja Edupolin rehtorin tehtävät sekä kuntayhtymän johtavana rehtorina toimiminen. KVhL 23 § mukainen virantoimituksen muutos- päätös tehtiin Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa 27.4.2017.

Kuntayhtymässä on tällä hetkellä kaksi vahvaa koulutusbrändiä. Jatkossa tulemme järjestämään nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta yhteisen brändin Edupolin alla. Aikataulullisesti eri uudistuksissa edetään vaiheittain siten, että kuntayhtymä on hyvässä iskussa, kun valtion taholta toimeenpantava ammatillisen koulutuksen reformi astuu voimaan 1.1.2018.

Lisätietoja

Markku Kantonen, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtava rehtori, 0400 840 418, markku.a.kantonen@edupoli.fi

Pentti Suursalmi, Amiston rehtori, 040 543 2049, pentti.suursalmi@amisto.fi