Nesteen Porvoon jalostamolla osaaminen on parasta turvallisuutta - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Nesteen Porvoon jalostamolla osaaminen on parasta turvallisuutta

06.04.2018

Toteaa Nesteeltä Aki Hirvonen esitelmässään Parasta palvelua –kehittämisohjelman etelän työryhmälle. Neste Oyj on pörssinoteerattu suomalainen yritys, jonka suurin omistaja on Suomen Valtio vajaan 50 % omistusoikeudella. Korkean riskin laitoksessa, kuten Neste on, ei turvallisuutta voi korostaa liikaa. Turvallisuus lisääntyy huomattavasti, kun laitoksessa työskentelee osaava ja työtehtäviinsä hyvin perehtynyt henkilökunta. Aki Hirvosen sanoin: ” Vaikka olisi minkälaiset turvajärjestelyt, ei mikään ole vaarallisempaa kuin liiallinen into yhdistettynä kokemattomuuteen tällaisessa ympäristössä. ”

Aki Hirvonen työskentelee Nesteellä osaamisvalmennuksessa Osaaminen ja resurssit -tiimissä. Tiimin vastuualueena ovat rekrytointi, oppilaitosyhteistyö, perehdyttäminen, työhön opastuksen kehittäminen sekä koulutusten järjestäminen uusille työntekijöille. ”Meidän tehtävä on luoda raamit ja mahdollistaa asioita, jotta uusilla työntekijöillä olisi helpompaa tuolla porttien sisällä tehdä oma duuninsa”, sanoo Aki Hirvonen.

Nesteellä työtänsä tekevillä on mottona: Terveys, turvallisuus ja ympäristö. Rakennusteollisuudessa yleisesti ottaen on tapaturma-alttius miljoonaa työtuntia kohden kaksi-kolmekymmentä. Nesteellä tämä luku on tällä hetkellä noin kaksi. ” Olemme siitä aika ylpeitä, vaikka nollaa haluaisimme”, sanoo Aki Hirvonen. Nesteellä ympäristönsuojelu otetaan vakavasti. Neste Oyj on Global 100-listauksessa tällä hetkellä sijalla kaksi eli Neste on maailman toiseksi vastuullisin yritys ympäristöasioissa. Tällaiselle tasolle päästäkseen koko yrityksen henkilökunnan pitää olla sitoutunut vastuulliseen toimintaan. ”Tämä näkyy meidän päivittäisessä toiminnassamme, perehdytyksessä ja myös kaikessa muussa. Nämä ovat perusasioita, jotka aina otetaan uusien työntekijöiden kanssa huomioon”, toteaa Aki Hirvonen. Neste Oyj on vastuullinen yritys, joka haluaa huolehtia ympäristöstään.

Uusien työntekijöiden perehdytykseen panostetaan yrityksessä hyvin paljon. Aki Hirvosen mukaan uudella työntekijällä on kolme asiaa, jotka hänen täytyy pitää hallussaan, jotta työn tekeminen olisi turvallista: Hänen pitää tietää mitä tekee, miksi sen tekee ja mihin kaikkialle se vaikuttaa. Työn turvallisuus lisääntyy huomattavasti, kun nämä asiat on sisäistetty. Uuden työntekijän perehdytysjakso kestää 6-8 kuukautta. Jakso on hyvin intensiivinen. Jakson jälkeen työntekijän esimies laatii osaamisen perusteella jatko-opintopolun.

Henkilö, joka tulee jalostamolle töihin alkaa, tutkinnoista ja aikaisemmista koulutuksista huolimatta, opiskella operaattorin ammattiin vasta Nesteellä. ”Se tarkoittaa, että vasta neljän viiden vuoden päästä voidaan puhua ammattilaisesta”, Aki Hirvonen painottaa. ” Operaattorin työssä suurin haaste on siinä, että aina pitää olla valmiina asioihin, joista ei tiedä, milloin ne tulevat, mihin kellon aikaan tai missä muodossa. Meidän tehtävä koulutuspuolella on luoda valmiudet, että silloin, kun se hetki koittaa, että jotain tapahtuu, työntekijät osaisivat toimia oikein eli tehdä rationaalisia päätöksiä, priorisoida asiat oikein ja toimia turvallisesti.” Tämän vuoksi Nesteellä on jo monta simulaattoria ja uusia tulee joka vuosi. Simulaattorissa pystytään harjoittelemaan mahdollisia tilanteita etukäteen.

Nesteellä on käytössä kaikille työntekijöille opiskeluohjelma, jota kutsutaan saavuttamisohjelmaksi. Koulutukset ovat määritelty portaittain. Portaan koulutuksen suoritettuaan ovat vuorossa testit. Kun testit on läpäisty hyväksytysti, tulee tästä merkintä L2O (Licence to operate) -ohjelmaan ja palkankorotus. Järjestelmä on hyvin palkitseva, sillä mitä enemmän työntekijä osaa ja hallitsee kokonaisuuksia, sitä parempi on myös palkka.

Työhön opastajaksi ei kelpaa kuka tahansa vanhempi työntekijä, vaan opastajan pitää hallita opastamansa tehtävät. Työhön opastajan pitää olla myös sellainen henkilö, joka haluaa jakaa omaa osaamistaan. Työhön opastajia valmennetaan tehtäviinsä säännöllisesti. ”Uusien työntekijöiden tullessa käymme läpi työhön opastajien kanssa läpi, mitä haasteita voi olla, mitä hyväksi todettuja opastuskäytäntöjä on ja mitä operaattoritestillä haetaan, jotta opastajat osaavat opettaa oikeita asioita”, sanoo Aki Hirvonen.

Vastuu koulutuksesta on kuitenkin työntekijällä, sillä hän itse tietää parhaiten, mitä on oppinut ja mitä ei. Tärkeää on se, ettei työntekijä kuittaa mitään asiaa opituksi ennen kuin mielestään hallitsee sen. ”Omalla näyttämisellä, omalla tekemisellä, omalla motivaatiolla ja omalla halulla. Ne ovat oikeastaan ne, millä täällä mennään.”, päättää Aki Hirvonen.