Mistä hyvä asiakaskokemus syntyy? - Horaca- ja matkailualojen asiakaskuuntelu - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Mistä hyvä asiakaskokemus syntyy? - Horaca- ja matkailualojen asiakaskuuntelu

03.11.2017

Tiistaina 24. lokakuuta Kiialan kartanossa vietettiin Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän järjestämää horaca- ja matkailualan asiakaskuunteluiltaa. Osallistujille maksuton tilaisuus oli suunnattu itäisen Uudenmaan alueella toimivien hotelli-, ravintola-, catering- ja matkailualan yritysten työnantajille, yrittäjille ja työpaikkaohjaajille. Tilaisuuden pääteemana oli herättää ajatuksia ja aikaansaada avointa ja rakentavaa keskustelua onnistuneen asiakaskokemuksen luonnista ja merkityksestä.

Asiakaskuunteluun saapui yhteensä noin kaksikymmentä ennakkoon ilmoittautunutta henkilöä. Tilaisuuden ensisijaisena vetäjänä toimi Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen oppisopimusjohtaja Hanne Lehtinen. Edupolista paikalla oli matkailualan koulutussuunnittelija Suvi-Riikka Milord sekä Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksesta asiakasvastaavat Petri Simander ja Leena Sihvonen ja koulutussuunnittelija Henna Penttilä. Oppilaitospuolen lisäksi tilaisuuteen saapui ilahduttavasti myös työ- ja yritysmaailman edustajia eri puolelta itäistä Uuttamaata; osallistujia oli esimerkiksi Sipoosta, Porvoosta, Loviisasta ja Lapinjärveltä. Mukavaa oli havaita, että osanottajissa oli niin yksityisten kuin julkistenkin toimijoiden edustajia.

Tapahtuma aloitettiin klo 16:00. Hanne Lehtinen avasi tilaisuuden, joka toivotti vieraat tervetulleiksi, kiitti osallistujia paikalle pääsemisestä sekä kertoi illan ohjelmasta. Tämän jälkeen kaikki osallistujat esittelivät itsensä lyhyesti. Esittelykierroksen päätyttyä esiintymisvuoron sai muutostoimisto Flow’n ihmis- ja muutosjohtamisen sekä kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen asiantuntija Kalle Ruuskanen. Selvästi kuuntelijoiden mielenkiinnon herättäneessä esityksessään Ruuskanen kertoi innostavasti oman reseptinsä onnistuneen asiakaskokemuksen syntyyn ja siten menestyvään liiketoimintaan.

Ruuskasen tunnin mittaisen esityksen pohjalta siirryttiin osallistavaan pienryhmäkeskusteluun. Osanottajat jaettiin kahteen ryhmään, ja kummallekin ryhmälle annettiin oma aihe pohdittavaksi – ensimmäinen ryhmä sai miettiä alan toimijoiden yhteistyön merkittävimpiä mahdollistajia ja vauhdittajia, kun taas vastaavasti toinen ryhmä sai aiheekseen yhteistyön suurimpien esteiden ja hidasteiden pohdinnan. Molempien ryhmien edustajat saivat vaihtaa ajatuksiaan kymmenisen minuuttia, minkä jälkeen tulokset purettiin yhdessä. Oli hienoa huomata, että molemmat ryhmät paneutuivat tehtävään: sekä pohdintavaiheessa että tulosten purun aikana esiin nousi mielekkäitä pointteja, uusia näkökulmia sekä etukäteen toivottua, ratkaisukeskeistä keskustelua.

Noin klo 17:45 virallisten osuuksien päätyttyä päästiin nauttimaan Cafe Cabriolén valmistama ja tarjoilema kuuden piiraan piirasbuffet kasvissalaatin kera. Ilta jatkui puoli seitsemään asti hyvän ruoan ja vapaamuotoisen keskustelun merkeissä. Ruokailun aikana ja jälkikäteen muun muassa sähköpostitse saadun palautteen perusteella osallistujat kokivat tapahtuman onnistuneeksi, ja erityisesti Kalle Ruuskasen esiintymistä kiiteltiin monesti. Saman alan toimijoiden vertaisajatuksien ja -näkökulmien kuulemista pidettiin myös tärkeänä ja tarpeellisena. Lisäksi tapahtuma auttoi Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskusta ja Edupolia havainnoimaan horaca- ja matkailualan työ- ja yrityselämän tulevia tarpeita ja erityispiirteitä.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä kiittää osanottajia tilaisuuteen osallistumisesta ja onnistuneen illan luomisesta!