Merkonomi uudistuu - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Merkonomi uudistuu palvelemaan työelämän muuttuvia tarpeita

23.05.2018

Työelämän tarpeet muuttuvat ja niin muuttuvat tutkinnotkin. Tunnettu ja tarpeellinen merkonomi säilyy, mutta tutkinnon nimi muuttuu liiketalouden perustutkinnosta liiketoiminnan perustutkinnoksi. Muuttuvan työelämän tarpeisiin muotoillut uudistuneet valinnaiset tutkinnon osat tuovat osaamista esimerkiksi palvelumuotoilun ja projektissa toimimisen keinoin.

Tutkinnon muodostuminen

Kaikille kuuluvat tutkinnonosat asiakaspalvelu, tuloksellinen toiminta ja työyhteisössä toimiminen luovat vankan pohjan valinnaisille tutkinnon osille. Valinnaisuus mahdollistaa osaamisen kehittämisen oppijan ja työpaikan tarpeiden mukaan. 

Uutena tutkinnon osana merkonomissa on palvelumuotoilu, joka sopii sekä julkishallinnon että yritysmaailman asiakaspolkujen kehittämiseen. Merkonomissa digitaalisuus tulee esiin monessa tutkinnon osassa. Laajentuneeseen markkinointiviestinnän osioon on tullut lisää monikanavaista sisällöntuotantoa ja verkkonäkyvyyttä. Projektissa toimimisen -osassa etsitään kehittämiskohde työpaikalla. Oppija toteuttaa projektin, jolloin hyöty siirtyy työpaikan käytäntöön. Erilaiset Hr-tehtävät ovat nykyään monen assistentin ja sihteerin arkipäivää. Henkilöstön tukipalvelut -osio tukee vuorovaikutusta henkilöstön ja yhteistyötahojen välillä.

Opinnot käytännössä

Opintojen aikana arvioidaan jatkuvasti omaa osaamista ja tehdään osaamisen kehittämissuunnitelma. Opiskelijalla on käytettävissä Edupolin laaja asiantuntijaverkosto, joka tukee henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutumista. Siinä huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Osaaminen tuodaan esille näytöillä koulutuksen edetessä. Osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikalla. Osaamista tukevat Edupolin joustavat opinnot, kuten ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu. Opiskella voi joko oppisopimuksella oman työn ohessa tai työharjoittelussa. Koulutus on valtion tukemaa, ja opiskelijalle sekä työnantajalle maksutonta. Mikäli innostuit opiskelusta, niin tutkinto avaa sinulle ovet yliopistoon ja korkeakouluun.

Oppijoilla on erilaisia tarpeita

Opiskella voi erilaisissa työpaikoissa - pienestä perheyrityksestä suureen konserniin hyvin erilaisissa työtehtävissä. Moni opiskelee Edupolissa koko tutkinnon, mutta voit opiskella myös tutkinnon osia. Esimerkiksi kaupan alalla myynti-osion ammatinvaihdon yhteydessä, jossa valmistaudutaan myyntiin tuote/palvelutuntemuksella, vastataan tuotevastuualueen visuaalisesta ilmeestä kampanjoiden ja eri sesonkien mukaisesti, esitellään ja myydään erilaisille asiakkaille tuote/palveluratkaisuja lisämyyntiä tehden. Lisänä tähän voi ottaa palvelumuotoilun -osan toiminnan kehittämiseksi.

Edupolissa voit opiskella merkonomiksi myös kauneuden tai muodin painotuksilla tai vaikkapa kokonaan verkossa. Tutustu haussa oleviin koulutuksiin ja hae mukaan!