Koulutusyhteistyöllä uusi osaaminen nopeasti käytäntöön - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Koulutusyhteistyöllä uusi osaaminen nopeasti käytäntöön

23.04.2018

Edupolin toiminta-ajatuksena on luoda kilpailukykyistä osaamista asiakkaille. Arvomme asiakaskeskeisyys ja kumppanuus tarkoittavat sitä, että toimintamme tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Vuorovaikutus ja dialogi ovat tärkeitä työvälineitä.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Edupolin pitkään jatkunut hedelmällinen yhteistyö on saanut jatkoa entistä kattavamman puitesopimuksen myötä. Molempien organisaatioiden tahtotila on syventää yhteistyötä edelleen. Huhtikuisessa tapaamisessa tähyttiin jo tulevaisuuteen ja suunniteltiin vuoden 2019 koulutusyhteistyötä.

Edupoli ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy lanseeraavat uudenlaisen opintoportaalin – Kierkekampuksen. Kierrätyskeskuksen tavoitteena on vahvistaa henkilökunnan osaamista ja ammattitaitoa ja Edupolilta saadaan työkaluja kehittämiseen. Opintoportaalin kautta koulutusten hallinnointi ja niihin hakeutuminen helpottuu huomattavasti ja samalla varmistetaan tiukentuneiden tietoturvasäädösten toteutuminen.

Oppimista viedään yhä enemmän työpaikoille. Koulutuksen siirtyminen työpaikoille ja aitoihin työympäristöihin varmistaa hankitun osaamisen nopean hyödyntämisen työssä. Yhdessä sovitut koulutuskokonaisuudet toteutetaan käytännönläheisesti asiakkaan toimintaympäristöissä tai joustavasti verkossa.

Jatkamme tiivistä yhteistyötä uudistuvalla koulutuskentällä tähdäten siihen, että oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä tulee mahdollisimman luonteva osa työpaikan toimintakulttuuria.