Koetehtaan uudistaminen käynnistyi - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Koetehtaan uudistaminen käynnistyi

31.08.2017

Prosessiteollisuuden koulutusten oppimisympäristönä toimivan koetehtaan päivittäminen ajan tasalle käynnistyi aloituskokouksella keskiviikkona 30.8.

Koetehtaan käyttömäärät ovat korkeita ja uudistuvassa Edupolissa nuorten ja aikuisten opetusta järjestetään yhteisillä resursseilla, jolloin koetehtaan käyttöaste kasvaa entisestään. Uudistuksen yhteydessä modernisoidaan ja kehitetään aktiivisesti myös oppimisympäristöjä, jotta ne vastaavat tämän päivän työelämätarpeita.

Koetehtaan modernisointi tehdään Edupolin ja Neste Jacobsin yhteistyöllä. Yhteistyöllä varmistetaan, että uudistuva oppimisympäristö vastaa tämän päivän työelämän huippuosaamista. Modernisointityön yhteydessä on selvitetty muun muassa koetehtaan yleisiä uudistamis- ja nykyaikaistamis- sekä työturvallisuustarpeita. Keskeisenä osana uudistamista on myös digitalisointi, jossa koetehtaan käytännön oppimisympäristön oheen tuodaan pelillinen harjoitteluformaatti.     

Aloituskokouksessa käytiin läpi tehtävät toimenpiteet ja sovittiin toteutusaikataulusta. Ensivaiheen toimenpiteet ovat valmiina vuoden 2017 loppuun mennessä.